artikel

Kwaliteitsregistraties essentieel voor verbeteren van zorg

Zorgmanagement

Goede kwaliteitsregistratie is cruciaal voor de Nederlandse gezondheidszorg. Kwaliteitsregistraties bieden verbeterinformatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt. Het is belangrijk om de effectiviteit van zorg te meten en standaardisatie helpt daarbij. Het terugkoppelen van informatie aan patiënten en zorgverleners is van belang om verbeteringen te realiseren.

Kwaliteitsregistraties essentieel voor verbeteren van zorg

Volgens de leidraad Kwaliteitsregistratie (Nictiz en Zorginstituut Nederland, 2016) is een kwaliteitsregistratie ‘een registratie van gegevens over een welomschreven patiëntenpopulatie, gedefinieerd door een bepaalde aandoening, zorgtype of complicatie dan wel combinaties daarvan, die is opgezet om de kwaliteit van zorg te meten, verbeteren en verantwoorden’. Voorbeelden van kwaliteitsregistraties zijn Nederlandse Kanker Registratie (NKR), Landelijke TraumaRegistratie (LTR), Dutch Lung Surgery Audit (DLSA), en de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

Samenwerkingsverband

Nederland kent ongeveer 150-200 registraties die van grote waarde zijn voor de verbetering van de patiëntenzorg. Er bestaan grote verschillen in kwaliteitsregistraties qua opzet, inhoud, scope en aanpak. Ook verschillen de meningen over wat een kwaliteitsregistratie precies is. Er is een landelijk voorwaardenkader kwaliteitsregistraties, opgezet door een samenwerkingsverband van o.a. NVZ, NFU, ZKN, de Federatie Medisch Specialisten, ZN en Patiëntenfederatie Nederland.

Alternatieve bekostigingsvormen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) stuurde in februari een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de FMS kunnen kwaliteitsregistraties een oplossing vormen voor thema’s als patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en bekostiging op basis van gezondheidswinst. FMS vraagt minister Bruins de verkenning van alternatieve bekostigingsvormen in een zorgvuldige onderzoeksomgeving te plaatsen en in gesprek te gaan met het zorgveld.

Volgens de Federatie zijn kwaliteitsregistraties van cruciaal belang omdat ze:

  • zorgprofessionals voorzien van informatie waarmee zij de patiëntveiligheid kunnen verbeteren;
  • bijdragen aan het verbeteren van het goede gesprek met de patiënt in de spreekkamer;
  • bijdragen aan het vormgeven van uitkomstinformatie (resultaten van een behandeling).

Uitkomstinformatie

De kwaliteitsregistraties laten gegevens zien van patiënten met dezelfde aandoening of behandeling. Het geeft dus meer inzicht in het zorgproces en hoe dit verbeterd kan worden. Deze informatie is niet alleen voor zorgprofessionals van belang, maar geeft ook keuze-informatie voor de patiënt. De kwaliteitsregistraties maken daarnaast vergelijkingen tussen ziekenhuizen mogelijk. Met deze informatie kan de kwaliteit van handelen en de patiëntveiligheid worden geoptimaliseerd.

Kwaliteitsregistraties bieden de nodige gegevens voor de totstandkoming van uitkomstinformatie. Dit zijn de resultaten van een behandeling die worden bijgehouden door medisch specialisten, zoals het aantal geslaagde behandelingen of het aantal complicaties.

In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg is afgesproken dat in 2022 vijftig procent van de aandoeningen – die bij elkaar verantwoordelijk zijn voor het meeste gezondheidsverlies in Nederland, bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten – in uitkomstinformatie is voorzien. De Federatie schrijft in de brief dat structurele bekostiging van kwaliteitsregistraties dan wel noodzakelijk is.

FMS: ‘Onze gezondheidszorg is gebaat bij een evenwichtige discussie over contracteren op basis van uitkomsten, gebaseerd op feiten en goed onderzoek'

Evenwichtige discussie

De kwaliteitsregistraties bieden op de langere termijn mogelijk ook informatie voor het contracteren van zorg op basis van uitkomsten. Hierbij zou rekening gehouden moeten worden met de kwaliteit van de stappen in het gehele zorgproces, vindt de Federatie.

Het gaat dan om het samen beslissen, in de spreekkamer, over de beschikbare opties, de medisch-inhoudelijke uitvoering van het behandeltraject en ook het ‘medisch-technische resultaat’. Een niet goed geplaatste heupprothese bijvoorbeeld hoeft initieel geen problemen te geven (de patiënt zal op de kortere termijn tevreden zijn), maar vergroot de kans op complicaties in de toekomst.

‘Onze gezondheidszorg is gebaat bij een evenwichtige discussie over contracteren op basis van uitkomsten, gebaseerd op feiten en goed onderzoek, en met als uitgangspunt de zorg ook verder te doen verbeteren en patiëntveiligheid te waarborgen’, zo schrijft de Federatie in de brief.

 

 

Reageer op dit artikel