artikel

Checklist voor betere besluitvorming

Zorgmanagement

Managers nemen jaarlijks zo’n drie miljard beslissingen. En ze kunnen bijna allemaal beter. Dat moet ook, want er staat veel op het spel. Uit onderzoek blijkt dat als eenmaal een beslissing is genomen, de actie volgt. Dus als het besluit verkeerd was, dan is de actie dat ook.

Checklist voor betere besluitvorming

De meeste managers zijn prima op de hoogte van de best practices op het gebied van besluitvorming. Maar ernaar handelen is een tweede. Dat heeft een paar oorzaken.

Historie

Besluitvorming in organisaties is lange tijd meer een kunst dan een wetenschap geweest. Tot voor kort hadden managers niet zo heel veel informatie tot hun beschikking. Daar komt bij dat men in de vorige eeuw geloofde dat mensen vooral goede en de juiste beslissingen namen op basis van ratio. Daniel Kahneman toonde aan dat we er compleet naast zaten wat dat betreft.

Psychologie

De realiteit is dat we behoorlijk irrationeel zijn, we zijn bevooroordeeld, we hebben last van groupthink en moeten vaak besluiten nemen onder hoge druk en in onzekere omstandigheden.

Technologie

Software heeft veel managementtaken geautomatiseerd. Dat heeft geleid tot betere besluitvorming, maar we zijn er nog niet. Want hoe meer en hoe complexere informatie we krijgen, hoe moeilijker het wordt om die betere beslissingen te nemen.

Dus, wat moeten we nu doen?

Checklist voor betere besluitvorming: 7 stappen

De beste en meest succesvolle besluitvormingsaanpak bestaat uit een eenvoudige checklist. Maar pas op: de checklist alleen is niet genoeg. Onze vooroordelen gaan niet zomaar weg, alleen omdat we weten dat ze er zijn. Dus elke keer als je een besluit moet nemen, gebruik dan deze stappen als instrument om je vooroordelen tegen te werken:

1. Schrijf de vijf organisatiedoelen of -prioriteiten op waar het besluit effect op zal hebben. Focus op wat werkelijk belangrijk is. Hiermee voorkom je dat je achteraf redenen gaat bedenken waarom je iets besloten of gedaan hebt.

2. Schrijf minstens drie (liefst meer) realistische alternatieven op. Dat is misschien lastig, maar besluiten worden beter als je meer keuzes hebt.

3. Schrijf op welke belangrijke informatie je mist. We baseren anders ons besluit op wat we wel weten, en negeren wat we niet weten – maar wat misschien wel belangrijk is.

4. Schrijf op wat de impact is van je besluit over een jaar. Schrijf een kort verhaal over de verwachte resultaten en gevolgen. Hiermee kun je nieuwe scenario’s ontdekken.

5. Betrek minimaal twee en maximaal zes andere stakeholders om meer perspectieven te vergaren. Hou het klein, grote groepen hebben weer een tegengesteld effect.

6. Schrijf op wat besloten is. Ook waarom en of het team het eens was met de beslissing. Hiermee vergroot je commitment en kun je later de resultaten beter beoordelen.

7. Plan een follow-up over twee maanden. Als het dan niet goed gaat, kun je de beslissing nog aanpassen.

Als je deze 7 stappen volgt, dan:

  • Bespaar je 10 uur discussie
    Neem je 10 dagen eerder een besluit
    Verbeter je het resultaat van het besluit met 20%

 

Bron: HBR.org 

 

Reageer op dit artikel