artikel

Toekomstwijzer Kwetsbare groepen

Zorgmanagement

De denktank Kwetsbare groepen van het platform Koplopers in de Zorg heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de Toekomstwijzer Kwetsbare groepen. Deze toekomstwijzer is tot stand gekomen op basis van gesprekken met een aantal hoogleraren en deskundigen.

Toekomstwijzer Kwetsbare groepen

Het is een van de vijf Toekomstwijzers die het platform Koplopers in de Zorg in het voorjaar van 2019 wil publiceren. De andere Toekomstwijzers zijn de Toekomstwijzer GGZ, de Toekomstwijzer Ouderen, de Toekomstwijzer Jeugd en de Toekomstwijzer Ziekenhuiszorg.

Alle Toekomstwijzers worden besproken op invitational conferences van de respectievelijke denktanks. Op deze invitational conferences worden de Toekomstwijzers vertaald naar de praktijk van organisaties, professionals en gemeentes. De thema’s die daar uit naar voren komen, worden onderdeel van de Agenda voor de toekomst, de meerjarige roadmap van het platform Koplopers in de Zorg. De invitational conference voor Kwetsbare groepen is gepland op 25 april van 14.00 tot 17.00 uur in Amersfoort.

Aandachtspunten

De Toekomstwijzer levert interessant discussiemateriaal op:

• De politiek heeft geen idee wat extramuralisering/deinstitutionalisering voor consequenties heeft voor de groep zwakkeren in de samenleving.

• De groep zwakkeren heeft niet de sociale vaardigheden noch het – broze – netwerk, bestaande uit eveneens kwetsbare mensen, om zich staande te houden in de maatschappij; het is hierbij geen kwestie is van tijd of zich ontwikkelen maar een problematiek die nooit zal verdwijnen.

• Begrippen als zelfredzaamheid en eigen kracht leiden haast tot het verwijt dat men niet in staat is om zichzelf samen met het netwerk te redden.

• Ontwikkelingen als extramuralisering/deinstitutionalisering, zelfredzaamheid en eigen kracht leiden door verschraling van de zorg tot een toenemende druk op mantelzorgers wier draagvermogen beperkt is.

• Er dreigt een steeds groter onderscheid tussen weerbare en kwetsbare wijken en mensen: de een heeft het geld en de netwerken om zaken goed te regelen, de andere ontbeert beiden en is op zichzelf aangewezen. Op deze wijze ontstaat er in de maatschappij een financiële en sociale tweedeling.

• Binnen de groep kwetsbaren is nog een andere tweedeling zichtbaar, namelijk die van onder de 21 jaar en die van boven de 21 jaar. Onder de 21 is alles voor deze groep geregeld, daarboven moet men vooral zelf de weg zien te vinden

De Toekomstwijzer Kwetsbare groepen kunt u hier downloaden: toekomstwijzer-Kwetsbare-groepen (pdf).

Ook de Toekomstwijzer GGZ en Toekomstwijzer Ouderen is verschenen. Bekijk ze hier.

Beweging 2025

 

Voor meer informatie over de Toekomstwijzers en de invitational conference neemt u contact op met het secretariaat van Koplopers in de Zorg: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

 

 

Reageer op dit artikel