artikel

Klimaatimpact van care-instellingen in kaart gebracht

Zorgmanagement

Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg. Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen?

Klimaatimpact van care-instellingen in kaart gebracht

In oktober 2018 tekende Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport, samen met 132 partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven, de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Zorginstellingen kunnen duurzamer inkopen als zij weten welke producten en diensten het meest bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. Om deze kennis te ontwikkelen is een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van zorginstellingen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat in de zorg de mogelijkheden voor CO2-reductie liggen bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen.

Onderzoek bij twee care-instellingen

klimaatimpact-care-instellingenBij twee care-instellingen, een voor gehandicaptenzorg en een voor ouderenzorg, is de totale klimaatimpact van 19 productcategorieën in kaart gebracht. De emissies van eigen installaties en eigen voertuigen plus de emissies van energiecentrales en zakelijke reizen (scope 1 plus 2 genoemd) worden door veel zorginstellingen al gemeten.

Bij beide care-instellingen komen vijf categorieën met de grootste klimaatimpact naar voren:

  • elektriciteitsverbruik;
  • gasverbruik;
  • voeding;
  • huisvesting;
  • woon-werkverkeer.

Aardgas en andere vormen van warmte veroorzaken ongeveer een zesde deel van de totale klimaatimpact van care-instellingen. Deze impact is vooral het gevolg van de verbranding van aardgas in CV-ketels. De meeste gebouwen van de onderzochte instellingen worden nog conventioneel verwarmd met aardgas. De instelling in de gehandicaptenzorg is bezig met de overstap naar duurzame warmtevoorziening.

Bij care-instellingen veroorzaakt elektriciteitsgebruik ongeveer een derde van de totale klimaatimpact.

De productgroep voeding zorgt bij de care-instellingen voor ongeveer 15-20% van de totale klimaatimpact, vooral veroorzaakt door energiegebruik bij productie en transport, uitstoot van broeikasgassen (met name methaan) bij productie en de effecten van ontbossing. Het grootste deel van de klimaatimpact van de mix aan voedingsmiddelen is afkomstig van zuivel. Vlees is de tweede grote veroorzaker van CO2-uitstoot van de voedingsmiddelen.

Care-instellingen kunnen de impact van de categorie voeding verlagen door te werken aan vermindering van voedselverspilling, vervangen van dierlijke producten door plantaardige producten, en meer lokale producten en van het seizoen te gebruiken.

Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering

De impact van eigen vervoer, zakelijke reizen en taxivervoer is relatief klein bij care-instellingen en ondergebracht in de ‘rest’-categorie van emissies. In deze restcategorie zit ook de impact van drinkwater, kantoorartikelen en kantoormeubilair, ICT-apparatuur, elektrische apparatuur, textiel en wasgoed, disposables, incontinentiematerialen, geneesmiddelen, schoonmaak en afvalverwerking.

Het onderzoek biedt care-instellingen prioriteiten om te werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Voor de productcategorieën met de meeste klimaatimpact zijn aanbevelingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te reduceren.  Download de pdf van het onderzoeksrapport.

Bron: Stimular, Werkplaats voor duurzaam ondernemen

Reageer op dit artikel