artikel

Handreiking voor Netwerkzorg

Zorgmanagement

Netwerkzorg vergroot de doelmatigheid van zorg en creëert waarde voor zowel patiënten als zorgverleners, zo blijkt uit onderzoek. Welke stappen kan een netwerk zetten om van meerwaarde te zijn? Kunnen die stappen verschillen voor zorgnetwerken?

Handreiking voor Netwerkzorg

Er bestaat een brede behoefte aan het uitbreiden van netwerkzorg. Door meer gespecialiseerde zorg, het aantal chronisch zieken en het aantal chronische ziekten per persoon, zullen complexe zorgprocessen rondom een individuele patiënt een vlucht nemen. In veel gevallen levert niet één organisatie de benodigde zorg, maar zijn meerdere organisaties betrokken.

ParkinsonNet is een voorbeeld van een succesvol zorgnetwerk. Samen met VWS en ZonMw deden zij onderzoek naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland. In dit project werden bestaande zorgnetwerken betrokken om van elkaar te leren. Ook was er aandacht voor het samenwerken tussen deze specialistische netwerken en generalistische zorgverleners zoals de huisarts.

Handreiking Netwerkzorg

Dit leidde tot de handreiking Netwerkzorg die in mei 2019 werd gepresenteerd. De handreiking kwam tot stand door literatuurstudie, interviews en twee werkconferenties. Deze handreiking is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het oprichten van een aandoeningspecifiek netwerk of een bestaand aandoeningspecifiek netwerk verder willen ontwikkelen. Ook DementieNet is een voorbeeld van een succesvol zorgnetwerk.

Netwerkzorg vormgeven

Netwerken kunnen de handreiking gebruiken om netwerkzorg vorm te geven. Het gaat in op vragen als:

  • Wat is de meerwaarde van netwerkzorg?
  • Voor welk type aandoeningen is netwerkzorg van toepassing?
  • Wat zijn de belangrijkste elementen van netwerkzorg?
  • Welke randvoorwaarden zijn van belang voor het duurzaam realiseren van netwerkzorg?
  • Op welke wijze kan zorg binnen specialistische netwerken verbonden worden met generalistische basiszorg?

Drie onderdelen

De handreiking bestaat uit drie verschillende onderdelen: adviezen, activiteiten en achtergrond.

In het onderdeel adviezen voor aandoeningspecifieke netwerken staan adviezen voor het ontwikkelen van het netwerk en de elf meest voorkomende uitdagingen waar netwerken voor staan.

Bij activiteiten aandoeningspecifieke netwerken staat een overzicht van verschillende activiteiten die door netwerken worden uitgevoerd.

In achtergrond netwerkzorg staat beschreven welke positie aandoeningspecifieke netwerken hebben in het zorgveld. Daarnaast bevat het een overzicht van determinanten die van invloed zijn op de inrichting van het netwerk.

De Handreiking aandoeningspecifieke netwerken is mogelijk gemaakt door VWS en ZonMw binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De handreiking kunt u hier downloaden. Kijk ook op Netwerkzorgnederland.nl

Bronnen: ZonMw, NetwerkzorgNederland

Meer leren over het organiseren van netwerken?

Meer leren over het organiseren van netwerken?

 

 

Reageer op dit artikel