artikel

Hergebruik zorgdata wenselijk

Zorgmanagement

Veel zorggegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verzameld: administratieve processen en het zorgproces zelf. Voor beleidsonderzoek en statistiek worden ze nog maar weinig gebruikt. Dat is jammer, want hierdoor blijven er kansen liggen om de zorg beter te maken.

Hergebruik zorgdata wenselijk

Tijdens het zorgproces leggen zorgverleners veel gegevens vast. De gegevens in elektronische patiëntendossiers (EPD’s), declaratiesystemen en andere administratieve processen kunnen veel inzicht geven in het functioneren van de gezondheidszorg. Deze zorgdata vormen een bron van informatie voor onderzoek, spiegelinformatie, beleid en transparantie naar derden. Door hergebruik van deze data kan het zorggebruik en de zorgbehoefte in beeld worden gebracht en op elkaar afgestemd.

Hergebruik zorgdata

Op basis van huisartsengegevens bijvoorbeeld is er veel kennis over het voorschrijven van geneesmiddelen, de werkzaamheid van die middelen, hoe de griep zich verspreidt en hoe vaak bepaalde ziekten voorkomen.

Op basis van huisartsengegevens bijvoorbeeld is er veel kennis over geneesmiddelen, hoe de griep zich verspreidt en hoe vaak bepaalde ziekten voorkomen.

In andere sectoren, zoals de wijkverpleging, de ambulancezorg, de verpleeghuiszorg en de jeugdzorg worden wel veel gegevens vastgelegd, maar nog weinig gebruikt voor beleid en statistiek. Daardoor blijven er kansen liggen om toe te werken naar een zorgsysteem dat leert van de data die het zelf voortbrengt en zo de zorg beter te maken.

Belemmeringen

Eén van de redenen waarom zorgdata weinig voor beleid en statistiek worden hergebruikt, is het feit dat een centrale landelijke dataverzameling voor veel zorgsectoren ontbreekt, of inhoudelijk beperkt is. Waar zo’n centrale database wél bestaat worden gegevens vaker gebruikt voor onderzoek en statistiek.

Een andere belemmering is dat veel databronnen voor onderzoek praktische en financiële voorwaarden stellen aan hergebruik van zorgdata. Ook de kwaliteit van de data vraagt aandacht.

Bevorderen hergebruik gegevens

Er zijn nog veel praktische en juridische obstakels voor het hergebruik van zorgdata voor onderzoek, zo blijkt uit het onderzoek van het Nivel en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aanbevelingen uit het onderzoek zijn dan ook het wegnemen van financiële drempels en het benadrukken van juridische mogelijkheden. Ook moet er meer aandacht komen voor de meerwaarde van hergebruik van zorgdata.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bron: Nivel.nl

 

Reageer op dit artikel